Eco Architectuur bv

Architect Jos Abbo realiseert met bevlogen medewerkers energieneutrale bouwconcepten via het bedrijf Eco Architectuur bv. Economie en ecologie zijn de termen die daarbij aan de basis van elk ontwerp staan.

Eco Architectuur heeft de afgelopen jaren met succes een aantal CPO projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) gerealiseerd. Elk CPO-project wordt begeleid door een initiërende stichting waarin kundige en betrokken professionals deelnemen, zoals een stedenbouwkundige, constructeur, een makelaar en een notaris – afhankelijk van het te realiseren project. De stichting bewaakt de kwalitatieve uitgangspunten en de bouwkosten. Door te bouwen in een CPO-constructie kan particulier gebouwd worden met de voordelen van projectmatig bouwen. Dit vermindert de individuele kosten in de onderzoeks-, ontwerp- en uitvoeringsfase aanzienlijk.

Eco Architectuur maakt de stedenbouwkundige opzet, zorgt dat het project voldoet aan het bestemmingsplan en andere ruimtelijke eisen of regelgeving en voert de coördinatie met de wetgevende instanties. De bouwkundige randvoorwaarden voor het architectonisch ontwerp worden door Eco Architectuur vastgesteld (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van duurzame installaties zoals warmtepompen en zonnepanelen). De architectonische, duurzame en financiële aspecten worden hierin meegenomen. De bouwkundige uitwerking wordt door architectenbureau Jos Abbo Architect bna BV uitgevoerd.

Eco Architectuur begeleidt de CPO-leden tijdens het bouwtraject door informatieve vergaderingen en excursies te organiseren, bijvoorbeeld over duurzame installaties of stadslandbouw. Tevens worden er projectteams gevormd met CPO-leden (bijvoorbeeld een bouwcommissie, agrarische commissie, etc.) welke een adviserende en besluitvormende rol spelen tijdens het bouwproces.

In Almere Oosterwold zijn de afgelopen jaren verschillende CPO-projecten door Eco Architectuur gerealiseerd. EcoTuinlaan is het meest recente initiatief, de bouw van de woningen is begin 2021 van start gaan.

In de bijzondere woning “EcoHof” op de hoek Emile Durkheimweg – Baron van Keverbergweg te Almere Oosterwold is het vanaf medio 2020 mogelijk om een indruk te krijgen van de bedrijven die voor Eco Architectuur werkzaam zijn geweest voor de verschillende Eco Projecten. Technieken en materialen die toegepast zijn in de projecten te Oosterwold worden hier toegelicht.

Enkele Eco projecten gezien vanuit de lucht

vlucht boven enkele in Almere Oosterwold gerealiseerde projecten.

Meer weten? Neem contact met ons op!