Ontdek de bijzondere omgeving van Almere Oosterwold

De laatste projecten zijn gerealiseerd in Almere Oosterwold. Wij willen u graag een impressie geven van wat Oosterwold u allemaal kan bieden. Oosterwold is een omgeving met woningen op stadslandbouwkavels omringd door bos en water. Deze natuurlijke sfeer komt terug in de verschillende woonwijken. Alle woningen hebben standaard minimaal energielabel A. Dit geeft aan dat uw nieuwe woning zeer energiezuinig is, de woningen zijn goed geïsoleerd tegen kou en hitte. Hieronder volgen enkele voorbeelden van de bijzonder omgeving waar onze ecoprojecten worden gebouwd.

De sfeer in Oosterwold

Grenzend aan de toekomstige vierde stad van Nederland, Almere, ligt aan de oostzijde het landelijke Oosterwold. Het heeft op dit moment een landbouwbestemming. De gemeenten Almere en Zeewolde hebben de ambitie een overloopgebied te willen creëren tussen de stad en het agrarische polderland. Hierbij krijgt particulier initiatief een unieke kans om wonen en werken te realiseren op stadslandbouwkavels.

Het Kathedralenbos

De naam van het bos is ontleend een het groene kunstwerk van Martinus Boezem, welke met Italiaanse populieren de voetprint van de kathedraal van Reims heeft nagebootst. Deze bijzondere groene ruimte ligt aan de Hoge Vaart aan de zuidzijde van het Kathedralenbos dat door Staatsbosbeheer wordt beheerd.

Rondje om het veld Oosterwold

Onderstaand dronefilmpje geeft een korte impressie van Oosterwold.

Archeologisch gebied

Het gebied Oosterwold is in het beleidsplan tot ontwikkeling van mogelijke bebouwing aangewezen om te worden onderzocht op waarde volle voorwerpen uit een soms ver verleden. Aan deze onderzoeksplicht dient te worden voldaan alvorens er een bouwrecht wordt afgegeven. Bij een eventuele waardevolle vondst zal op de vindplaats niet mogen worden gebouwd. Wel kan de vindplaats opgenomen worden in het onbebouwde kaveldeel.

EcoMeerHof