Uw wensen staan centraal in het bouwproces

Elk project wat Eco Architectuur initieert biedt de mogelijkheid voor de opdrachtgever om inspraak te hebben in het ontwerp of onderdelen daarvan. In overleg met de eindgebruiker is het mogelijk om de woning qua indeling volledig af te stemmen op de wensen van de koper. Afhankelijk van de mogelijkheden binnen het budget wordt ook de gevelbekleding in overleg met de koper bepaald.

Bij grotere projecten in CPO-verband worden in samenspraak met projectgroepen beslissingen genomen over technische oplossingen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, of zaken die betrekking hebben op de openbare omgeving zoals bijvoorbeeld groenvoorzieningen, straatverlichting, etc.